MTECH เข้าร่วมงาน ASEAN Port and Shipping 2023


Machine Technology (M-Tech) ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยกขนตู้สินค้าชั้นแนวหน้าในประเทศไทย

ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ ASEAN Port and Shipping 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา

 

โดย ASEAN Port and Shipping 2023 เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ใหญ่

ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างครบวงจรโดย

มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งสองวัน

 

ทั้งนี้ ภายในงาน M-Tech ได้นำเสนอบริการของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าสำหรับการปฏิบัติการในท่าเรือที่

M-Tech เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดห้าแบรนด์ ได้แก่ ALIMAK, BROMMA, ICAN, KIROW และ SENNE-

BOGEN เพื่อนำเสนอ แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมบูธในครั้งนี้ด้วย


Visitors: 14,293