MACHINE TECHNOLOGY เข้าร่วม KONECRANES GOTTWALD Combined                                    APAC MHC service partner meeting


เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2023 ที่ผ่านมา บริษัท Machine Technology ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน KONECRANES GOOTWALD 
Combined APAC MHC service partner meeting โดยตัวแทนที่เข้าร่วมได้แก่ กรรมการผู้จัดการ คุณกิตติพงศ์ โรจนชีวะ 
ผู้จัดการฝ่ายบริการ คุณกฤษณ์ อุบลจันทร์  วิศวกรฝ่ายบริการ คุณสิทธิพงศ์ อุสาย และเจ้าหน้าที่ประสานงานแอดมินฝ่ายบริการ 
คุณพิมว์วลัญช์ ชุนชีพ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร


KONECRANES GOTTWALD Combined APAC MHC service partner meeting เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประชุมกับเหล่า
ผู้แทนฝ่ายบริการจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปินส์ และอื่นๆ โดยงานที่จัดขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MHC หรือ Mobile Harbour Crane เพื่อให้การขายและการ
บริการนั้นดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันบริษัท Machine Technology เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร MHC หรือ Mobile Harbour Crane ของบริษัท
KONECRANES GOTTWALD มาเป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฯ ที่พร้อมให้บริการ
หลังการขายด้วยความจริงใจ และไว้วางใจได้ ภายใต้มาตรฐานบริการระดับสูง การันตีด้วยการใช้งานกว่า 20 คัน ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า


Visitors: 14,294