เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2023 บริษัท Machine Technology ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยกขนตู้สินค้าชั้นแนวหน้าในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท KONECRANES GOTTWALD ส่งมอบ Mobile Harbour Crane รุ่น EPS.5 ขนาด 100 ตัน จำนวน 2 คัน ให้แก่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ
กัมพูชา นอกจากนี้ M-TECH ยังส่งทีมช่างเซอร์วิส ซึ่งเป็นทีมช่างเทคนิคและวิศวกรชำนาญการณ์ อบรมการใช้งานเครื่องจักร การดูแลรักษาให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานต่างๆ

สำหรับ Konecranes Gottwald Mobile Harbour Crane รุ่น EPS.5 เป็นเครื่องจักรหนักสำหรับการขนสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าตู้คอนเทนเนอร์
มีรัศมีการทำงานสูงสุด 46 เมตร ความสามารถในการยกสูงสุด 100 ตัน และความเร็วการยกสูงสุด 120 เมตร/นาที

ทั้งนี้ Machine Technology มีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมให้บริการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องจักรโดยตรง บริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
Konecranes Gottwald ในประเทศไทยที่ยาวนานกว่า 15 ปี จึงสามารถมอบการดูแลที่ครอบคลุมทั้งด้านการขาย บริการหลังหารขาย และการจัดหา
อะไหล่จากประเทศเยอรมันนี


Visitors: 14,293