ร่วมติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา GOTTWALD Mobile Harbor Crane

วิศวกรของ Mtech ได้ร่วมติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา GOTTWALD Mobile Harbor Crane ที่ท่าเรือไซง่อน ประเทศเวียดนาม

Visitors: 15,887