จัดหา STS45 Bromma Spreader 

Mtech ได้จัดหา STS45 Bromma Spreader จำนวน 2 ตัว และติดตั้งกับ Sany QC ที่ท่าเรือ TIPS

Visitors: 16,662