KONE/GOTTWALD

Konecranes Mobile Harbour Crane เป็นผู้บุกเบิกด้านเครนสำหรับการขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ

และการจัดการในท่าเรือและเทอร์มินัล  

Visitors: 15,887