Alimak

Alimak ลิฟต์ เป็นผู้นำระดับโลกและผู้บุกเบิกในการออกแบบและผลิตโซลูชันการเข้าถึงตามแนวตั้งสำหรับอุตสาหกรรมท่าเรือ ทั่วโลกที่ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ 

Visitors: 17,430